6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Mesafeli Satış Sözleşmesi


1. TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                                 : SGS Süt ve Gıda San. A.Ş.
Adresi                                  : İzmir Çanakkale Yolu No:34 Türkelli – Menemen / İzmir
Telefon                                : 0 232 461 91 92
Faks                                      : 0 232 835 48 10
E-Posta Adresi                : sanal@sakipaga.com.tr
Mersis Numarası             : 0769040523500012

(İşbu Sözleşme’de bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                   :
Adresi                                             :
Telefon                                           :
Faks                                                 :
E-Posta Adresi                           :

(İşbu Sözleşme’de bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı'nın Alıcı'ya satışını yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün türü, adedi, satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli, teslimat adresi, teslim edilecek kişi ve fatura adresi aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün Türü                                            :
Adedi                                                     :
Satış Fiyatı (KDV Dâhil)                 :
Kargo Ücreti                                      :
Ödeme Şekli                                       :
Teslimat Adresi                                :
Teslim Edilecek Kişi                        :
Fatura Adresi                                    :

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. Alıcı, 3. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu her bir ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde teslim edilecek kişiye teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun sevk edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı’nın ürünü 3 (üç) gün içinde sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Satıcı'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde kargo bedeli Alıcı'ya aittir.

4.7. Satıcı, mücbir sebepler veya kargo ile gönderimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesi veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

5. CAYMA HAKKI
Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya teslim edilecek kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı’ya veya teslim edilecek kişiye teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. 385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli, Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla yapıldığı takdirde Satıcı tarafından karşılanır.

6. CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla tek kullanımlık ürünler ile hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

7. DELİL SÖZLEŞMESİ
Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Satıcı’nın veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. UYUŞMAZLIK VE KAZA MERCİİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK VE NÜSHA
9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, .../…/… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI
ALICI